Zabudowa Placu Garncarskiego w Rzeszowie
Architektura Inwestor: Developres Sp. z o.o. Lokalizacja: Rzeszów Data: 2015 Powierzchnia użytkowa: 10 000 m2 W obszarze opracowania koncepcji do MPZP zostały zaproponowane uzupełnienia tkanki miejskiej jako dopełnienie istniejących struktur, oraz udrożniono ciągi piesze, łączące stare miasto z rzeką. Główny punktem założenia stanowi projekt wielofunkcyjnego budynku przy Placu Garncarskim. Plac garncarski jest to jedyna tak rozległa przestrzeń w strukturze urbanistycznej centrum Rzeszowa w której krzyżują się szlaki turystyczne i lokalne. Przed obiektem, nawiązując do historycznego przebiegu Wisłoka zaproponowano kaskadowy plac z elementami małej architektury. Z zachodniej strony ciągi pieszo-jezdne. Od strony wschodniej zaprojektowano przedłużenie ul. Szpitalnej do ul. Leszczyńskiego. Nową bryłę obiektu wielofunkcyjnego projektowano z poszanowaniem historycznej parcelacji działek dla tego terenu. Uzyskano w ten sposób nietypowe rozcięcie w pierzei, widoczne od Rynku Starego Miasta które przekształciło się w patio z zieloną, roślinną ścianą. Formę bryły podzielono na mniejsze jednostki funkcjonalne nawiązujące do charakteru otaczających kamienic. W parterze zlokalizowano usługi, piętra I,II,III stanowią kondygnacje hotelowe oraz apartamenty z widokiem na miasto. Zabudowa ulicy szpitalnej jest kontynuowana od wysokości kamienicy przy ul. Szpitalnej, zaproponowano zabudowę nie historyzującą, lecz czerpiącą wzorce z historycznych podziałów elewacji, rytmu okien oraz wysokości parterów. Dobierając materiały wykończeniowe nawiązano do występującej w okolicy cegły. Tylna część kwartału granicząca z terenem szpitala, posiada nadbudowę w formie ażurowej sali widokowo-restauracyjnej.