zadzwoń +48 791 068 444

Rewitalizacja terenów zielonych Gdańsk Letnica

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania
10 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy.
Celem projektu jest poprawa wizerunku terenu objętego opracowanie, zwiększenie nasycenia zielenią, lokalizacja przestrzeni rekreacyjnej w każdym z obszarów oraz jednocześnie poprawa warunków parkingowych.
Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia terenu, instalacji domofonowej, odprowadzenie wody deszczowej od istniejącej KD, wykonanie nowych wjazdów na działki, wykonanie nowych wiat śmietnikowych i rowerowej oraz ukształtowanie terenów zieleni i rekreacji, ciągów pieszych i jezdnych oraz wyznaczenie miejsc postojowych.