Dom modlitwy Zielonoświątkowców, wraz z zapleczem administracyjno - noclegowym
Budynek łączący w sobie funkcję religijną domu modlitwy oraz zaplecze administracyjne i noclegowe dla pielgrzymów na pierwszym i drugim piętrze. Na parterze znajduje się część restauracyjna, sale katechetyczne i mieszkanie pastora. Powierzchnia 1467m2.