Przebudowa kotłowni osiedlowej na budynek mieszkany wielorodzinny
Przedmiotem niniejszego opracowania był projekt budowlany przebudowy kotłowni osiedlowej na dwa budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. Przedmiotowy budynek znajduje się w Gdańsku Osowa.